Voetgangersverkeerslicht

Automatisch activeren | 360 orientatie | Rateltikkers

Automatisch activeren

Wanneer een gebruiker van de Step-Hear-app een voetgangersstoplicht met APS nadert, wordt automatisch het geluidssignaal voor rood of groen licht geactiveerd.
Blinden of slechtzienden hoeven niet naar een fysieke knop te zoeken en hoeven niet op een knop in de app te drukken.

Dit is ook een oplossing om geluidsoverlast te verminderen in stille buurten waar anders in de avonduren de akoestische signalen worden gedempd.

360 Orientatie

Audiobeschrijving van de kruising, de straatnamen en oversteekmogelijkheden. " Wat is er om me heen? " - audiobeschrijving van bezienswaardigheden rondom de gebruiker.

Gericht oversteken

The audible signal on the other side of the crossing is also automaticly activated, so the sound indicates to the person with blindness how to walk straight on the crosswalk, instead of drifting dangerously into the dangerous junction.